Rekarnegymnasiet

Eskilstuna kommun
Fyra elever vid ett bord som står framför elevskåp
Fyra elever står och pratar i kafeterian.
Två elever på en gräsmatta tar tid på en annan elev som springer.

Program på Rekarnegymnasiet

Tre elever och en lärare sitter vid ett bord och diskuterar.
En elev i förgrunden som sågar med en kapsåg och en elev målar en vägg i bakgruden.
Fyra elever med uppslagna datorer sitter vid ett bord och pratar.
Två elever står framför en vägg med en elinstallation och diskuterar.
En lärare instruerar två elever vid en bilmotor.
Två elever står lutade mot elevskåpen och pratar.
Tre elever med uppslagna datorer sitter vid ett bord och pratar. I bakgrunden en annan grupp elever och elevskåp.
Lärare på promenadstig i skogen med tre elever.
En elev som håller i metallrör får instruktioner av en lärare
Tre elever som går och pratar i kafeterian.