Eskilstuna kommun
En elev i förgrunden som sågar med en kapsåg och en elev målar en vägg i bakgruden.

Bygg- och anläggningsprogrammet

En utbildning som leder till ett yrke i bygg- och anläggningsbranschen och du får även möjlighet till högskolebehörighet. Den praktiska delen av ditt lärande gör du på ett företag och efter yrkesexamen har du grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan.

Du lär dig

Snickare, plåtslagare, byggnadsmålare, plattsättare, murare eller takläggare. På bygg- och anläggningsprogrammet lär du dig grunderna i något av alla de yrken som finns inom byggbranschen.

I utbildningen möter du såväl moderna maskiner och arbetsmetoder som ett gediget traditionellt hantverk. Du får lära dig om olika material, verktyg och tekniker och förbereds för att jobba med såväl ombyggnad, nybyggnad som reparationer.

En del av våra yrkesutgångar innebär att du är lärling på en arbetsplats tre dagar i veckan i årskurs två och tre. Kom ihåg att byggyrket innebär tidiga morgnar och ett jobb i ur och skur, både under utbildningen och i arbetslivet.

För dig som vill kombinera idrott och studier

Du kan välja mellan tre olika alternativ beroende på intresse, ambition och kunskapsnivå:

Arbetssätt

Redan första terminen får du prova på de olika yrkesinriktningar som programmen erbjuder. Vi kallar det rundgång vilket innebär att du i treveckorsperioder praktiskt får testa plåtarbete, måleri, betong och trä, mureri och plattsättning, anläggning och mätteknik samt konstruktion och ritning. Efter jul får du fördjupa dig mer mot någon av de 17 yrkesutgångar vi erbjuder.

I årskurs två och tre specialiserar du dig ännu mer genom att välja inriktning och yrkesut- gång. Då börjar också din praktik eller lärlingsutbildning vilket innebär att du är ute på ditt företag två eller tre dagar i veckan. I samråd med det lokala näringslivet har vi god kännedom om vad branschen har för behov för att du ska kunna gå ut i arbetslivet efter avklarad utbildning.

Utbildningen är utsedd till branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.

Årskurs 2 och årskurs 3 är möjliga att genomföra som gymnasial lärlingsutbildning.

Inriktningar

Två elever i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.
En elev i förgrunden som sågar med en kapsåg och en elev målar en vägg i bakgruden.
En elev i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.
En elev håller i en tumstock och en annan elever spikar i en vägg.
Två elever i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.

Efter skolan

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta inom byggbranschen direkt efter gymnasiet. Kom ihåg att du efter avklarad utbildning har mellan 1,5 till 2 års så kallad färdigutbildningstid hos din arbetsgivare innan du avlägger yrkesprov och får ditt yrkesbevis.

Under tiden är du anställd med avtalad lärlingslön. Detta gäller för nästan samtliga våra yrkesutgångar inom programmet och är praxis i branschen. Programmet ger dig behörighet till yrkeshögskola. Hos oss får du även högskolebehörighet men ges möjlighet att välja bort de högre kurserna i svenska och engelska om särskilda skäl föreligger.

Se mer om Bygg- och anläggningsprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för Bygg- och anläggningsprogrammet

Kontakt

Lars Nilsagård

Biträdande Rektor

Telefon:

Magnus Merdén

Biträdande Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 21 februari 2024