Eskilstuna kommun
En elev som håller i metallrör får instruktioner av en lärare

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet är en lärlingsutbildning där en stor del av utbildningen sker i verkliga arbetslivet och du lär dig ett hantverk för livet.

Du lär dig

Du får både genom praktik och teori lära dig installera och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar. Du får också grundläggande ellära.

Arbetssätt

VVS- och Fastighetsprogrammet på Rekarnegymnasiet erbjuds som lärlingsutbildning vilket betyder en stor del praktik. Vi samarbetar med IUC i Katrineholm.

Under årskurs två och tre är du lärling två respektive tre dagar i veckan på ditt företag. Din mentor följer dig genom utbildningen och ser till att du lär dig de moment som kursplanen kräver. Vissa moment, framförallt inom arbetsmiljö och säkerhet, läser du på skolan.

Mer om utbildningen

Lärare instruerar elev som ska böja ett rör. I bakgrunden andra elever som utför liknande moment.

Efter skolan

I dag finns ett mycket stort behov av VVS-, industri- och kylmontörer i regionen och dina möjligheter att få arbete efter avklarad utbildning är stora. Precis som andra hantverksutbildningar behöver du mellan 1,5 till 2 års färdigutbildningstid på din arbetsplats innan du avlägger ditt yrkesprov och får ditt yrkesbevis.

Se mer om VVS- och fastighetsprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet

Kontakt

Magnus Merdén

Biträdande Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 25 april 2024