Eskilstuna kommun
Tre elever med uppslagna datorer sitter vid ett bord och pratar. I bakgrunden en annan grupp elever och elevskåp.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Du, människa och samhället. Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot beteendevetenskap är för dig som vill arbeta med människan.

Du lär dig

hur människor fungerar i olika sammanhang. Vi diskuterar livsfrågor och människans olika förutsättningar.

Du får lära dig att hjälpa, stödja, lära, leda och coacha andra människor.

Kommunikation, pedagogik, psykologi, sociologi samt kris- och stresshantering är viktiga hörnstenar i din utbildning. Entreprenörskap är också en del av utbildningen.

För dig som vill kombinera idrott och studier, oavsett vilken idrottslig nivå du befinner dig på.

Du kan välja mellan tre olika alternativ beroende på intresse, ambition och kunskapsnivå:

Inriktningar

Två elever och pratar vid ett bord med datorerna uppslagna.
Elev med uppslagen dator i klassrummet diskuterar med lärare som sitter på huk bredvid.
Elev sitter med uppslagen dator i korridoren med elevskåpen i bakgrunden.

Arbetssätt

Här jobbar vi ofta i projektform och programmets olika karaktärsämnen samverkar med varandra. Ett projekt handlar till exempel om att planera en stadsdel.

Vi gör studiebesök och bjuder in föreläsare utifrån. Detta ger bra underlag för våra diskussioner om människan i olika situationer och faser i livet. Under din utbildning har du möjlighet att fördjupa dig inom områden du väljer själv.

Efter skolan

Samhällsvetenskapsprogrammet är i grunden en bred högskoleförberedande utbildning och efter avklarade studier är du behörig att söka samhällsinriktade högskoleutbildningar.

Om du väljer att gå vidare på beteendevetarspåret kan utbildningar som leder till exempelvis beteendevetare, socionom, psykolog, polis, kriminolog, lärare, personalvetare eller informatör/journalist vara en god idé.

Se mer om Samhällsvetenskapliga programmet i en film från Skolverket

Examensmål för Samhällsvetenskapliga programmet

Kontakt

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Julie Orlov

Studie- och yrkesvägledare. Delprojektledare ESF Ungas Framtid.

Telefon:

Uppdaterad: 11 januari 2024