Eskilstuna kommun
Fyra elever med uppslagna datorer sitter vid ett bord och pratar.

Ekonomiprogrammet med hälsa eller idrottsprofil

För dig som vill kombinera ekonomistudier med hälso- eller idrottsprofil har möjlighet att studera på Rekarnegymnasiets Ekonomiprogram. Du kan välja på två inriktningar: Ekonomi eller Juridik.

Du lär dig

På ekonomiprogrammet läser du företagsekonomi, juridik och entreprenörskap. Du lär dig grunderna i att starta och driva företag, om redovisning, bokföring och finansiering. Du får också driva ett eget företag inom ramarna för UF, Ung Företagsamhet.

Du får lära dig tekniker för muntliga och skriftliga redovisningar. Du läser psykologi och inom juridikinriktningen och även sociologi. Utbildningen ger dig behörighet för att studera vidare.

Inför årskurs två väljer du att fördjupa dig genom att välja inriktning mot ekonomi eller juridik.

Inriktningar

Fyra elever och en lärare diskuterar kring ett bord.
En elev med uppslagen dator vid ett bord.

Arbetssätt

Här är tempot högt och för att trivas ska du vara beredd på att satsa på dina studier. Det första året får du en bra grund för programmets olika delar och kan bilda dig en uppfattning om vilken inriktning du vill fördjupa dig inom.

Här är Rekarneandan tydlig och inom programmet har vi nära till varandra, mellan lärare och elever. Du har stor frihet, men också stort eget ansvar för dina studier. Vi jobbar både i grupp och enskilt och använder oss av modern teknisk utrustning vid redovisningar och presentationer.

Kombinera med hälso- eller idrottsprofil

Du kombinerar din utbildning med ditt intresse för idrott eller om ditt intresse för träning, kost och fysiologi. Du kan välja att kombinera dina studier med:

Efter skolan

Utbildningen förbereder dig för studier på högskola, men du har också möjligheter att gå direkt ut i arbetslivet. Våra elever väljer att studera vidare inom exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring eller mäkleri. Vi utbildar framtida entreprenörer och banktjänstemän.

Du kan också välja att studera vidare på yrkeshögskola inom till exempel ekonomi, media eller turism.

Se mer om Ekonomiprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för Ekonomiprogrammet

Kontakt

Anna-Lena Eriksson

Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 19 april 2024