Eskilstuna kommun
Två elever står i kafeterian. Fler elever i bakgrunden

Samhällsbyggande och miljö

Det här en inriktning som utbildar morgondagens ingenjörer, projektörer och arkitekter inom miljöteknik och hållbart byggande. Utbildningen ger dig en mycket bra grund för vidare studier inom exempelvis miljöteknik, bygg och arkitektur.

Den här utbildningen ger dig en unik kombination av miljöteknik och arkitektur vilket gör dig attraktiv i en växande framtidssektor.

För dig som

Du är intresserad av hur samhällen fungerar och hur framtida samhällen ska byggas med hänsyn till miljö och hållbarhet. Arkitektur och byggande lockar dig och du har också ett allmänt tekniskt intresse.

Exempel på kurser du läser

Hållbart samhällsbyggande, miljö- och energikunskap, arkitektur, byggnadsverk och kurser med inriktning mot hus och rum. Du kan välja kurser som programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign eller kanske entreprenörskap och företagande.

Du kombinerar dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

Arkitekt, miljötekniker, civil- och högskoleingenjör med till exempel inriktning mot miljö och hållbar utveckling, miljöinformatör, utvecklare av samhällsbyggande, stadsplanerare, projektledare på företag i energi- och miljöfrågor.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1a1

-

-

50

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Fysik 1a

50

100

-

150

Kemi 1

100

-

-

100

Teknik 1

150

-

-

150

Inriktning

Arkitektur - hus

-

100

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Samhällsbyggande

-

-

100

100

Programfördjupning 400p (400 p väljs)
100 poäng läses i åk 2 och 300 poäng i åk 3

Digitalt skapande 1

-

100

-

100

Engelska 7

-

-

-

100

Matematik 4

-

-

100

100

Entreprenörskap

-

-

-

100

Programmering 1

-

-

-

100

Webbutveckling 1

-

-

-

100

Tränings- och tävlingslära (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 1 (NIU)

100

-

-

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete TE

-

-

100

100

* Individuellt val LIU( lokal idrottsprofil)

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

* Individuellt val Hälsoprofil

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

40

60

100

* NIU (nationell godkänd idrottsutbildning)

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Idrottsspecialisering 3

-

-

100

100

Summa
2500

Kontakt

Daniel Wiklund

Gymnasielärare, fotboll

Telefon:

Johan Moberger

Gymnasielärare, handboll

Telefon:

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 11 mars 2024