Eskilstuna kommun
Två elever och pratar vid ett bord med datorerna uppslagna.

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot beteendevetenskap är för dig som vill arbeta med människan. Vi sätter dig och människan i centrum. Vi studerar, diskuterar, analyserar och argumenterar.

För dig som

är intresserad av människor och du vill diskutera livsfrågor och människors förutsättningar. Var beredd på högt studietempo.

Exempel på kurser du läser

Ledarskap, filosofi, kriminologi, psykologi, sociologi, samhällskunskap, kommunikation, entreprenörskap.

Det här kan du jobba med

Utbildningen är högskoleförberedande och du kan läsa vidare till exempelvis kurator, psykolog, beteendevetare, socionom, polis, kriminolog, förskollärare, lärare, fritidsledare, informatör, journalist, jurist, terapeut, sjuksköterska, tränare, sjukgymnast eller personalvetare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

100

-

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2

-

100

-

100

Svenska 3/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Filosofi 1

-

50

-

50

Psykologi 1

50

-

-

50

Moderna språk

100

100

-

200

Inriktning

Ledarskap och organisation

-

-

100

100

Kommunikation

-

100

-

100

Psykologi 2a

-

50

-

50

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Sociologi

-


100

100

Programfördjupning

Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning
Hälsopedagogik

-

-

100

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning
Kriminologi

-

-

100

100

Valbar kurs

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val 200p

-

100

100

200

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

100

-

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

50

-

-

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Filosofi 1

-

50

-

50

Psykologi 1

50

-

-

50

Moderna språk

100

100

-

200

Inriktning

Ledarskap och organisation

-

-

100

100

Kommunikation

-

-

100

100

Psykologi 2a

-

50

-

50

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Sociologi

-

100

-

100

Programfördjupning

Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, Hälsopedagogik

-

-

100

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, Kriminologi

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

*Individuellt val 200 p Hälsoprofil

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

40

60

100

Summa
2500

Kontakt

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Julie Orlov

Studie- och yrkesvägledare. Delprojektledare ESF Ungas Framtid.

Telefon:

Gunilla Skogsmo

Lärare

Telefon:

Uppdaterad: 13 november 2023