Eskilstuna kommun
Två elever går och pratar i korridoren. I bakgrunden står två andra elever och pratar vid elevskåpen.

Naturvetenskap och samhälle

Du är intresserad av matematik och naturämnen men vill bredda din utbildning med samhällsorienterande ämnen. I geografin läser du om hur människan och naturen samverkar och om miljöpåverkan. Samhällsvetenskapen ger dig kunskap i demokrati, lagar och hur samhället fungerar. Du får också läsa kurser i psykologi, filosofi och historia. Inriktningen vänder sig till dig som funderar på vidare studier mot exempelvis lärare, jurist eller journalist.

För dig som

Du är förberedd på ett högt tempo och vill satsa på dina studier. Du är intresserad av matte och naturämnena men vill bredda din utbildning med samhällsorienterade ämnen.

Exempel på kurser du läser

Du läser inriktningskurserna Geografi 1, Samhällskunskap 2 och ett naturvetenskapligt ämne som Kemi 2, Biologi 2.

Som programfördjupning kan du också välja att läsa något av följande kurser:
Matematik 4, Programmering 1, Webbutveckling 1, Hållbart samhällsbyggande, Entreprenörskap och företagande, Engelska 7 eller Moderna språk.

Du kombinerar dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

Utbildningen är en bra grund för vidare studier mot journalist, jurist eller lärare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

100

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1a

50

100

-

150

Kemi 1

100

-

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Geografi 1

-

100

-

100

Samhällskunskap 2

-

-

100

100

Biologi 2 / Kemi 2

-

100

-

100

Programfördjupning 300p (val av kurser)
(100 poäng läses i åk 2, 200 poäng läses i åk 3)
300

Engelska 7 / Moderna språk

-

-

-

100

Entreprenörskap

-

-

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Matematik 4

-

-

-

100

Programmering 1

-

-

-

100

Webbutveckling 1

-

-

-

100

Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 1 (NIU)

100

-

-

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil):

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

Individuellt val Hälsoprofil:

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

40

60

100

Individuellt val NIU (nationell idrottsutbildning):

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Idrottsspecialisering 3

-

-

100

100

Summa
2500

Kontakt

Daniel Wiklund

Gymnasielärare, fotboll

Telefon:

Johan Moberger

Gymnasielärare, handboll

Telefon:

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 11 mars 2024