Eskilstuna kommun
Två elever går och pratar i korridoren.

Naturvetenskap

Här fördjupar du dig ytterligare i kemi 2, biologi 2 och fysik 2, kurser som du behöver för att kunna söka till läkar-, veterinär- eller optikerprogrammet. Fysik 2 behöver du för att kunna söka någon av civilingenjörsutbildningarna. Inriktningen har ett högt tempo, men du får den bredaste behörigheten till högskolan bland alla gymnasieskolans inriktningar.

För dig som

Du är beredd att satsa på dina studier och tycker de naturvetenskapliga ämnena; biologi, kemi och fysik verkar intressanta. Samtidigt vill du hålla dörren öppen även för andra inriktningar på högskolan.

Exempel på kurser du läser

Du läser inriktningskurserna Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 och Matematik 4.

Som programfördjupning kan du också välja att läsa något av följande kurser:
Matematik 5, Programmering 1, Webbutveckling 1, Hållbart samhällsbyggande, Entreprenörskap och företagande, Engelska 7 eller Moderna språk.

Du kombinerar dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

Utbildningen öppnar dörren för studier till exempelvis läkare, veterinär och civilingenjör.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

100

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1a

50

100

-

150

Kemi 1

100

-

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Biologi 2

-

100

-

100

Fysik 2

-

-

100

100

Kemi 2

-

100

-

100

Matematik 4

-

-

100

100

Programfördjupning 200p (val av 2 kurser)
300

Engelska 7 / Moderna språk

-

-

-

100

Entreprenörskap

-

-

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

-

-

100

Matematik 5

-

-

-

100

Programmering 1

-

-

-

100

Webbutveckling 1

-

-

-

100

Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 1 (NIU)

100

-

-

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil):

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

Individuellt val Hälsoprofil:

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

40

60

100

Individuellt val NIU (nationell idrottsutbildning):

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

-

100

100

Summa
2500

Kontakt

Johan Moberger

Gymnasielärare, handboll

Telefon:

Daniel Wiklund

Gymnasielärare, fotboll

Telefon:

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 11 mars 2024