Eskilstuna kommun
En elev står lutad mot elevskåpen och pratar med en annan elev.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du svenska, matematik och engelska men också vissa andra ämnen..

Programmet ska förbereda dig för fortsatta studier, antingen på nationellt program eller yrkesintroduktion eller för yrkeslivet.

Se mer om språkintroduktion på Skolverket

Uppdaterad: 13 november 2023