Eskilstuna kommun
En elev i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.

Mark och anläggning

På mark och anläggning får du lära dig att anlägga cykelbanor, lägga ledningar, göra dräneringar, utföra schaktarbeten och hantera lättare arbets- redskap och maskiner.

Du får också lära dig om olika materials hållfasthet och dräneringsegenskaper och vi lägger stort fokus på miljö. Resultatet av ditt arbete blir påtagligt och bestående.

Du kommer antagligen få jobba med projekt som till exempel anlägga parker, trädgårdar, husgrunder, vägar eller ledningar. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom bergarbete.

Anläggare är ett brett yrke, med stor frihet och kräver att du kan jobba både självständigt och i lag. Tänk på att du jobbar utomhus i alla väder, både under din utbildning och i verkliga yrkeslivet.

Under årskurs två och tre gör du din APL på ett byggföretag. Din yrkeslärare gör regelbundna besök och träffar dig och din handledare på arbetsplatsen för att kvalitetssäkra din utbildning.

Under årskurs tre får du göra ett gymnasiearbete på ditt företag som visar att du har kunskaperna att planera, organisera och utföra ditt arbete.

För dig som

gillar att vara ute i det fria och att arbeta med händerna. Du funkar både självständigt och i grupp, kan ta ansvar och är noggrann.

Exempel på kurser du läser

Anläggning, stensättning, beläggning, beläggningsmaskiner.

Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

Beläggningsarbetare, väg- och anläggningsarbetare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

50

50

-

100

Engelska 6 *100

100

Historia 1a1

50

-

-

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

-

50

-

50

Religionskunskap 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1a1

50

-

-

50

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2 *


100


100

Svenska 3/SVA 3 *100

100

* kan bytas ut mot yrkeskurser

Programgemensamt

Bygg och anläggning 1

200

-

-

200

Bygg och anläggning 2

200

-

-

200

Inriktning

Anläggning 1

-

100

-

100

Anläggning 2

-

100

100

200

Anläggningsprocessen

-

100

100

200

Programfördjupning

Ställningsbyggande

-

100

-

100

Anläggning - gröna ytor

-

100

100

200

Anläggning - ledningsbyggnad

-

100

100

200

Anläggning - stensättning

-

-

100

100

Anläggning - vägbyggnad

-

100

-

100

Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3 (NIU)

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val
(ej hälso- eller idrottsprofil)
200

Entreprenörskap

-

-

100

-

Mobila arbetsmaskiner hjullastare

-

-

100

-

Idrott och hälsa 1 - specialisering

-

-

100

-

*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil)

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

*Individuellt val Hälsoprofil

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

40

60

100

*Individuellt val NIU
(nationell godkänd idrottsutbildning)

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa

-

-

-

2800

Kontakt

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 3 januari 2024