Eskilstuna kommun
Två elever i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.

Anläggningsförare

Varje större bygg- och anläggningsplats har olika typer av maskiner för att flytta jord.

På inriktningen anläggningsförare lär du dig hantera avancerade anläggningsmaskiner och deras utrustning för markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete.

Du får också lära dig följa arbetsbeskrivningar och ritningar, hantera och vårda material och fordon med hänsyn till arbetsmiljö och hållbar utveckling samt lagar och regler som gäller i byggbranschen.

För dig som

gillar att arbeta med maskiner och utomhus. Du funkar både självständigt och i grupp.

Exempel på kurser du läser

Du läser samma kurser som på byggprogrammet plus kursen anläggningsförare.

Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

På större byggarbetsplatser arbetar du med husbyggen, vägar och andra anläggningar.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

50

50

-

100

Engelska 6 *

-

-

100

100

Historia 1a1

50

-

-

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

-

50

-

50

Religionskunskap 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1a1

50

-

-

50

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2 *

-

100

-

100

Svenska 3/SVA 3 *

-

-

100

100

* kan bytas ut mot yrkeskurser

Programgemensamt

Bygg och anläggning 1

200

-

-

200

Bygg och anläggning 2

200

-

-

200

Inriktning

Anläggningsförare 1

-

100

100

200

Anläggningsförare 2

-

100

100

200

Anläggningsförare 3

-

100

100

200

Anläggningsförare 4

-

100

100

200

Anläggningsförare - Process

-

50

50

100

Programfördjupning

Anläggning - Ledningsbyggnad

-

100

100

200

Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3 (NIU)

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val 200 p
(ej hälso- eller idrottsprofil)
200

Entreprenörskap

-

-

100


Anläggning - vägbyggnad

-

-

100


Idrott och hälsa 1 - specialisering

-

-

100


Bild och form

-

-

100


*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil)

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

*Individuellt val Hälsoprofil

Träningslära 1

60

40

-

100

Träningslära 2/Mental träning

-

40

60

100

*Individuellt val NIU
(nationell godkänd idrottsutbildning)

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa
2800


Kontakt

Beatrice Österberg

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 3 januari 2024