Eskilstuna kommun

Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledarna vänder du dig om du till exempel vill veta mer om olika utbildningar och yrken.

De hjälper dig dessutom med din studieplanering och svarar på frågor om:

  • val av program, inriktning och kurs
  • utbildningsvägar
  • individuella val
  • behörighetsbestämmelser
  • arbetsmarknad och yrkesval
  • förändringar i din studieplan

Kontakt

Beatrice Österberg
Ansvarsprogram: BA, EK, NA, TE, VF
E-post: beatrice.osterberg@eskilstuna.se
Tel: 016-710 94 58

Julie Orlov
Ansvarsprogram: EE, SA, SAID, NIU
E-post: julie.orlov@eskilstuna.se
Tel: 016-710 32 60

Sofia Rintanen
Ansvarsprogram: BF, FT
E-post: sofia.rintanen@eskilstuna.se
Tel: 016-710 30 51

IM-program:
Ansvarsprogram: IMYBA
E-post: beatrice.osterberg@eskilstuna.se
Tel: 016-710 94 58

Ansvarsprogram: IMA
E-post: julie.orlov@eskilstuna.se
Tel: 016-710 32 60

Ansvarsprogram: IMYBF, IMYFT, IMS
E-post: sofia.rintanen@eskilstuna.se
Tel: 016-710 30 51

Uppdaterad: 8 mars 2024