Eskilstuna kommun

ESF Projekt Ungas Framtid

 

ESF-projektet Ungas Framtid syftar till att fler unga mellan 13-19 år ska fullfölja sina studier på grundskola och gymnasium. Fyra sörmländska kommuner samverkar i fem olika delprojekt för att bidra till utveckling där barn och ungdomars hälsa och utbildning står i fokus. Delprojektens aktiviteter ska leda till förändringar på individ-, organisations- och strukturell nivå. Projektet leds av Region Sörmland och pågår från januari 2023 till och med december 2025.

Syfte och mål

Projektet syftar till att fler unga mellan 13-19 år ska fullfölja sina studier. Projektet ska även bidra till att unga kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

 

EUs emblem. 12 gula stjärnor i en cirkel mot en blå bakgrund och texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

Delprojekt på Rekarnegymnasiet

Tvålärarskap

Rekarnegymnasiet har fått en fantastisk möjlighet att driva ett projekt med tvålärarskap i matematik. Tvålärarskap innebär att det är två lärare som tillsammans planerar, genomför undervisning och bedömer elevernas kunskapsutveckling. Syftet med delprojekt Tvålärarskap är att få fler elever att gå ut gymnasiet med en gymnasieexamen. Eleverna ska utöver detta få tillgång till en studiehall i matematik, som kommer organiseras och implementeras inom verksamheten.

Målgrupp

Delprojekt Tvålärarskap ska arbeta med tvålärarskap samt studiehall på Bygg- och Anläggningsprogrammet (BA), Barn- och Fritidsprogrammet (BF) och Fordons- och Transportprogrammet (FT) på Rekarnegymnasiet.

Antal deltagare

Delprojektet kommer att arbete med totalt 270 elever under dessa tre år.

Delprojektets mål

Delprojektet har som huvudmål att fler elever ska bli godkända i matematik 1a, vilket ökar förutsättningarna för att erhålla en gymnasieexamen. Vi har även som mål att arbeta med att förändra elevernas inställning till matematik, så att den blir mer positiv. Delprojektet ska arbeta med att utjämna skillnaderna i skolresultat mellan pojkar och flickor samt ha implementerat en struktur för studiehall.

Arbetssätt och metoder

Delprojektet Tvålärarskap arbetar med metoden tvålärarskap som innebär att elever som deltar i projektet får två lärare i sin undervisning samt lärare som planerar, undervisar och bedömer tillsammans. I delprojektet ingår det att arbeta med att utveckla metoden tvålärarskap och att utvärdera de arbetssätt som finns inom metoden. Projektet arbetar med metodutveckling samt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Vi arbetar även med erfarenhetsutbyten med samtliga delprojekt i ESF-projektet Ungas Framtid och vi ska medverka i olika former av konferenser för spridning av projektets resultat.

Mer information om ESF-projektet Ungas Framtid

Delprojektledare / kontaktperson

Julie Orlov

Studie- och yrkesvägledare. Delprojektledare ESF Ungas Framtid.

Telefon:

Uppdaterad: 26 januari 2024